5. Miten kiireen kulttuuria muutetaan (ryhmä)

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
 1. Muutoksen määrittely ja kriittiset tavat0

  A) Valitse vähintään yksi kiirettä vähentävä muutoskohde työyhteisössäsi. Määrittele muutos mahdollisimman tarkkaan. Mitä haluaisit tarkalleen ottaen muuttaa, miten ja kuinka paljon, keitä muutos koskee ja missä ajassa haluaisit muutoksen saada aikaan? Entä miten muutosta voitaisiin mitata ja todeta sen tapahtuneen?

  B) Mikä tapa on haluamasi muutoksen ytimessä? Onko se ajattelu- tai toimintatapa, vai sekä että? Vai joukko tapoja? Pohdi eri vaihtoehtoja kriittiseksi tavaksi tai tavoiksi ja valitse lopulta mikä tai mitkä ovat niistä tärkeimpiä muutoksen aikaansaamiseksi.

 2. Yksilötaso0

  A) Miten voit tehdä muutoksesta houkuttelevan? Esimerkiksi minkälaisia positiivisia kokemuksia voisit tarjota etukäteen muutoksesta tai minkälaisia innostavia esimerkkejä voit kertoa muutoksesta? Voitko jollain tapaa pelillistää tai leikkillistää muutosta?

  B) Miten voit helpottaa uusien rutiinien ja tapojen omaksumista? Mitä uusia tapoja ja rutiineita muutoksen tapahtuminen vaatii? Miten nämä opittaisiin helpoiten? Miten voidaan varmistaa uusien tapojen muistaminen, tietoinen toisto ja harjoittelu?

 3. Yhteisötaso0

  A) Miten voit luo kannustusta ja ryhmäpainetta muutokselle? Voitko itse toimia esimerkkinä, miten? Ketkä saisit helpoiten mukaan muutokseen? Miten saisit koottua kriittisen massan?

  B) Miten voit järjestää tukea ja joukkovoimaa? Keneltä voi kysyä neuvoa ja apua? Voisitko jollain keinoin osallistaa työyhteisön jäseniä mukaan ideoimaan ja kehittämään muutosta? Entä mitä ulkopuolista apua voit tarvittaessa järjestää?

 4. Ympäristön ja prosessien taso0

  A) Minkälaisilla palkinnoilla voidaan tukea muutosta? Mistä palkitaan? Mitä seuraumuksia tai sanktioita taas ei-toivotusta toiminnasta?

  B) Miten muutosta edistävästä ”hyvästä” toiminnasta voidaan tehdä helppoa, mukavaa, kivaa ja miellyttävää? Entä ”huonosta” päinvastaista?

 5. Miten muutoksessa alkuun0

  Mikä on muutoksen suhteen ensimmäinen asia, josta pitäisi aloittaa? Minkä pienen teon voit tehdä toivomasi muutoksen eteen jo tänään tai lähipäivinä.

Takaisin: 5. Miten kiireen kulttuuria muutetaan (ryhmä)