1. Johdanto kiireeseen (ryhmä)

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
 1. Tunnista objektiivinen kiire0

  OHJE:
  * Kirjoita vastauksesi kysymysten alle. Voit tarvittaessa laajentaa vastausaluetta vetämällä alueen oikeasta alanurkasta.
  * Voit tallentaa keskeneräiset vastaukset “Tallenna”-painikkeella.
  * Lähetä lopuksi valmiit vastauksesi “Tarkista / Lähetä vastaus” -painikkeella.

  Pohdi ennakkotehtävän ja viikon aikana tekemiesi havaintojen perusteella, mikä osuus kokemastasi kiireestä on objektiivista eli ajan puutetta? Mihin siinä voisit vaikuttaa esim. työtaakkaa jakamalla, paremmalla työn organisaatiolla tai prosesseja muuttamalla? Miten se tapahtuisi käytännössä?

 2. Tunnista subjektiivinen kiire0

  Pohdi, mikä osuus kiireessäsi on subjektiivista eli “puhdasta tunnetta” ja psykologista alkuperää. Missä määrin kyse on “niukkuusansasta”, ja minkä niukkuudesta? Mihin siinä voisit vaikuttaa esim. paremmalla stressinhallinnalla ja psykologisin keinoin? Mitä nämä edellyttäisivät käytännössä?

 3. Tunnista intersubjektiivinen kiire0

  Arvioi, mikä osuus kiireessäsi on jaettua, tarttuvaa ja perustuu esimerkiksi yleistyneeseen kiirepuheeseen tai kiireen ilmapiiriin? Mihin siinä voisit vaikuttaa muuttamalla jotain viestintätavoissa, kulttuurissa tai sosiaalisissa suhteissa? Mitä nämä muutokset tarkoittaisivat käytännössä?

 4. Minkälainen muutos olisi askel parempaan?0

  Arvioi yllä antamiasi vastauksia ja pohdit niistä muodostuvaa kokonaiskuvaa. Mikä pieni, konkreettinen muutos olisi helpoin ja yksinkertaisin ensimmäinen askel parempaan suuntaan? Mitä pientä, yksinkertaista ja helppoa pystyisit tekemään juuri nyt, jotta hallitsisit kiirettäsi paremmin? Kerro muutamia esimerkkejä, ja toteuta heti ainakin yksi niistä.

Takaisin: 1. Johdanto kiireeseen (ryhmä)