4. Oman kiireen hallinta (ryhmä) tehtävä

Suorita kurssi ennen kuin aloitat tämän tentin.
  1. Fokuksen lisääminen0

    Valitse yksi tai useampi mainituista tavoista lisätä fokusta, ja kokeile sitä käytännössä viikon ajan. Raportoi tähän kokemuksiasi!

  2. Organisoinnin parantaminen0

    Kokeile osiossa kuvailtuja valitsemiasi tehtävänhallinnan ja kalenteroinnin menetelmiä käytännössä viikon ajan. Raportoi tähän kokemuksiasi!

  3. Työskentelytapojen parantaminen0

    Sovella valitsemiasi osiossa kuvailtuja vinkkejä käytäntöön viikon ajan. Raportoi tähän kokemuksiasi!

Takaisin4. Oman kiireen hallinta (ryhmä)