5. Miten kiireen kulttuuria muutetaan: Muutosagenttina organisaatiossa

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Viidennellä oppitunnilla opitaan keinoja, joilla ympäröivää kiireen kulttuuria voi muuttaa ja auttaa näin muitakin siirtymään kiireettömämpään arkeen. Oppitunnilla pohditaan mm. millä eri tavoin voi itse edistää kiirettömämmän työkulttuurin ja ilmapiirin syntymistä omassa työyhteisössään.

LUKU 1: JOHDANTO MUUTOKSEEN [01:22] — Muutoksen määrittely [03:35] — Kriittiset tavat [06:03] — Gap- eli puuteanalyysi [07:40] — LUKU 2: MUUTOKSEN PILARIT [09:10] — Yksilötaso [10:26] — Yhteisötaso [11:50] — Ympäristön ja prosessien taso [13:20] — LUKU 3: MUUTOKSEN TEKEMINEN [15:38] — YHTEENVETO [19:22]

Takaisin: Yksityinen: KIIRE HALTUUN -verkkokurssi (itsenäinen)