4. Oman kiireen hallinta: Tehtävät, aika ja kognitiivinen kuorma

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Neljännellä oppitunnilla keskitytään subjektiivisen kiireen tunteen taltuttamiseen. Tarkastelemme, minkälaiset periaatteet ja tekijät ovat hyvälle ajan- ja stressinhallinnalle keskeisiä. Lisäksi tutustumme niihin tutkimusten suosittelemiin keinoihin, joilla voi parhaiten hoitaa kiireen aiheuttamia oireita, kuten kroonista stressiä, keskittymisvaikeuksia ja elämänhallinnallisia ongelmia.

LUKU 1: AJANHALLINNAN ONGELMA [01:28] — Hyvän ajanhallinnan kriteerit [03:39] — Ajanhallinnan vipuvarsimalli [06:30] — LUKU 2: FOKUS [07:38] — Sisäiset ja ulkoiset häiriöt [10:15] — LUKU 3: TEHTÄVIEN ORGANISOINTI [11:53] — Suunnitteluharha [12:23] — LUKU 4: TYÖSKENTELYTAVAT [15:00] — Tauot, keskittyminen ja vireys [15:33] — YHTEENVETO [18:40]

Takaisin: Yksityinen: KIIRE HALTUUN -verkkokurssi (itsenäinen)