KIIRE HALTUUN -verkkokurssi (itsenäinen)

Tai kirjaudu päästäksesi maksullisiin kursseihisi

Koetko kroonista kiirettä? On aika puuttua sen todellisiin syihin.

Kurssi on sinulle, jos:

  • Kärsit työssäsi jatkuvasta kiireestä ja pakkotahtisuudesta.
  • Koet, ettei tilanne voi jatkua ja haluat todellista muutosta.
  • Etsit edullista ja tehokasta ratkaisua.
  • Haluat suorittaa kurssin itsenäisesti omassa tahdissasi.

Kiire haltuun -kurssilla saat muutokseen tarvitsemasi tiedot, taidot ja työkalut paketoituna tiiviiksi ja tehokkaaksi verkkokurssiksi.

(Kurssin esittelysivu)

KURSSIN OPPITUNNIT ALLA

Kouluttaja

Santeri

VTM Santeri Lanér kirjoittaa suosittua Tietoinen Työelämä -blogia, jossa hän pohtii työelämän kipeitä kulmia. Lanérin tausta on mm. työelämän sosiologisessa tutkimuksessa, ja hänellä on kokemusta työelämän kehittämisestä mm. yritysvalmentajana ja kouluttajana jo yli 20 vuoden ajalta.

Oppitunnit

1. Johdanto kiireeseen: Miten kiire syntyy, leviää ja tarttuu

Ilmainen esikatselu

Ensimmäisellä oppitunnilla tehdään yleinen johdatus kiireeseen psykologisena ja sosiaalisena ilmiönä. Oppitunnin videon, materiaalien ja tehtävien avulla pohditaan miten kiireen syvempi ymmärtäminen voi auttaa ratkomaan kiireettä ja sen aiheuttamia ongelmia.

LUKU 1: MITÄ KIIRE ON? [2:30] – Kiireen psykologia ja biologia [4:20] – Uhkareaktio [4:39] – Niukkuusansa [7:28] – Akuutti ja krooninen stressi [8:48] LUKU 2: MISTÄ KIIRE SYNTYY? [9:47] – Moderni työelämä ja tehokkuus [11:08] – Kompleksisuuden seuraukset [12:00] – Työelämän muutospaineet [12:40] LUKU 3: KIIRE EPIDEMIANA [13:38] – Kiireen tarttuminen [14:05] – Tunnetartunta [15:15] – Kulttuurinen leviäminen [15:55] YHTEENVETO [17:30] – Subjektiivinen kiire [17:55] – Objektiivinen kiire [18:10] – Intersubjektiivinen kiire [18:35] – Ratkaisukeinot eri kiireisiin [18:54]

Tervetuloa ensimmäiselle oppitunnille!

2. Kiireen merkitys ja funktio: Kiire työyhteisön piirteenä

Toisella oppitunnilla aiheena ovat kiirepuheen, aikatauluttamisen ja kiirehtimisen monet kasvot. Oppitunnilla ​tutkitaan mm. mikä merkitys turhalla “kiirepuheella” voi olla työyhteisössä ja kysytään myös missä määrin saatamme itse osallistua oman kiireemme syntyyn ja mitä voisimme tälle tehdä.

LUKU 1: SOSIAALISET FUNKTIOT [01:03] — LUKU 2: KIIRE JA SOSIAALISET RAJAT [03:25] — LUKU 3: KIIRE TEKEE TÄRKEÄKSI [05:27] — Kiirepuhe ja ”busywork” [07:30] — Kiire statussymbolina [08:32] — LUKU 4: KIIREHTIMINEN JA FOKUS [10:05] — Niukkuus ja hoputtaminen [10:48] — Aikapaine ja päätöksenteko [12:04] — LUKU 5: PALKINNOT YLLÄPITÄVÄT KIIRETTÄ — Sisäinen dialogi ja kiire [14:45] — ”Pitäisi” —puhe [15:50] — Oman kiireen funktioiden tarkastelu [16:52] — YHTEENVETO [18:20]

3. Missä kiire näkyy: Miten kiireen juurisyitä voi tutkia ja muuttaa

Kolmannella oppitunnilla selvitetään, miksi ajaudumme yhä uudestaan ja uudestaan tilanteisiin, joissa on yksinkertaisesti aivan liikaa tekemistä ja aivan liian vähän aikaa. Lisäksi tutkitaan miten näitä tilanteita ja työn tekemisen prosesseja voidaan muuttaa ja näin pyrkiä hillitsemään kiire jo ennen kuin se on edes alkanutkaan.

LUKU 1: JOHDATUS KIIREEN TUTKIMISEEN [01:44] — LUKU 2: MUOTOILUAJATTELU [04:15] — LUKU 3: KIIREEN MUOTOILU [07:28] — Kiireen määrittely [07:28] — Mistä kiire syntyy? [09:05] — Kiireen mallinnus [09:50] — Kiireen ratkaisuehdotukset ja -kokeilut [11:09] — YHTEENVETO [13:03]

4. Oman kiireen hallinta: Tehtävät, aika ja kognitiivinen kuorma

Neljännellä oppitunnilla keskitytään subjektiivisen kiireen tunteen taltuttamiseen. Tarkastelemme, minkälaiset periaatteet ja tekijät ovat hyvälle ajan- ja stressinhallinnalle keskeisiä. Lisäksi tutustumme niihin tutkimusten suosittelemiin keinoihin, joilla voi parhaiten hoitaa kiireen aiheuttamia oireita, kuten kroonista stressiä, keskittymisvaikeuksia ja elämänhallinnallisia ongelmia.

LUKU 1: AJANHALLINNAN ONGELMA [01:28] — Hyvän ajanhallinnan kriteerit [03:39] — Ajanhallinnan vipuvarsimalli [06:30] — LUKU 2: FOKUS [07:38] — Sisäiset ja ulkoiset häiriöt [10:15] — LUKU 3: TEHTÄVIEN ORGANISOINTI [11:53] — Suunnitteluharha [12:23] — LUKU 4: TYÖSKENTELYTAVAT [15:00] — Tauot, keskittyminen ja vireys [15:33] — YHTEENVETO [18:40]

5. Miten kiireen kulttuuria muutetaan: Muutosagenttina organisaatiossa

Viidennellä oppitunnilla opitaan keinoja, joilla ympäröivää kiireen kulttuuria voi muuttaa ja auttaa näin muitakin siirtymään kiireettömämpään arkeen. Oppitunnilla pohditaan mm. millä eri tavoin voi itse edistää kiirettömämmän työkulttuurin ja ilmapiirin syntymistä omassa työyhteisössään.

LUKU 1: JOHDANTO MUUTOKSEEN [01:22] — Muutoksen määrittely [03:35] — Kriittiset tavat [06:03] — Gap- eli puuteanalyysi [07:40] — LUKU 2: MUUTOKSEN PILARIT [09:10] — Yksilötaso [10:26] — Yhteisötaso [11:50] — Ympäristön ja prosessien taso [13:20] — LUKU 3: MUUTOKSEN TEKEMINEN [15:38] — YHTEENVETO [19:22]