Mikä on Tietoinen Työelämä?

​​Tietoinen Työelämä on projekti, jonka puitteissa tutkimme ja kehitämme uusia menetelmiä työkulttuurin muuttamiseen. Tarkoituksenamme on tarttua projektissa työelämän kipeämpiin haasteisiin – kuten työuupumukseen, kiireeseen ja stressiin – ja voimauttaa työyhteisöiden jäseniä tekemään itse omassa yhteisökulttuurissaan tarvittavia muutoksia.

Julkaisemme työhön, hyvinvointiin ja työnohjaukseen liittyviä artikkeleita blogissamme. Lisäksi tuotamme projektissa erilaisia verkkokursseja, valmennusprosesseja ja pelillisiä menetelmiä työyhteisöjen kehittämiseen.

Tarkoituksenamme on tarjota projektissa hyödyllisiä sisältöjä sekä yksilöille, työyhteisöille että työelämän kehittämisen ammattilaisille.

Mitä menetelmiä kehitämme?

Projektissa kehittämämme menetelmät perustuvat pitkälti työnohjaukselliseen otteeseen. Menetelmissä sovelletaan prosessi- ja vertaisoppimisen parhaita käytäntöjä, ja etsitään tapoja siirtää tällaista oppimista mm. verkkokurssialustoille sekä pelimäisiin menetelmiin.

Menetelmien taustalla on usein runsaasti tieteellistä tutkimusta mm. psykologian, sosiologian, yhteisöpedagogiikan sekä aivotutkimuksen aloilta. Hankkeessa pyrimme tutkimaan ja soveltamaan hyödyllisiä löydöksiä, ja muuntamaan niitä käytännön menetelmiksi. Kehittämisessä sovellamme tutkimustiedon lisäksi myös laajaa, vuosien mittaan kertynyttä käytännön kokemustamme työelämän kehittämisestä.

Keitä me olemme?

VTM Santeri Lanér
toimii työyhteisö- ja johtamisvalmentajana sekä työnohjaajana. 

Santerin tausta on työelämän sosiologisessa tutkimuksessa ja kehittämisessä.

VTM Markus Neuvonen 
on tietokirjailija, tutkija, asiantuntijakonsultti sekä filosofian ja viestinnän opettaja.
Hän on mm. kirjoittanut ajattelun ja päätöksenteon tutkimusta käsittelevän tietokirjan Päätä viisaasti (Talentum 2014) ja valmentanut vuosien mittaan yli sadassa organisaatiossa.
(Markuksen kotisivut)


​Ota yhteyttä

Tarjoamme mielellämme osaamistamme yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Käymme myös puhujina erilaisissa tilaisuuksissa. 

Tavoitat meidän helpoiten sähköpostitse info@tietoinentyoelama.fi

>>> Siirry etusivulle >>>